Trái Tim Mẹ đường dẫn con
đến với Chúa!

 

 

English

Nội Dung

Tạ Ơn Mẹ

Sống Đạo

Suy Niệm Lời Chúa

Ghi Tên Cầu Nguyện

Hội Truyền Giáo

Welcome to the Website of
the Immaculate Heart of Mary Shrine

 

The Immaculate Heart of Mary Shrine is an apostolate of the religious order, the Congregation of the Mother Coredemptrix, a place where the Virgin Mary is honored and where thousands of prayer petitions are offered to God through her.

 

Kính Chào Quí Bạn

 

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ là một mục vụ tông đồ thuộc Dòng Đồng Công, cổ động việc sùng kính Trái Tim Đức Mẹ. Xin Mẹ phù trợ và dẫn đưa mọi người đến với Chúa.

Phụ trách: LM. Matthias Trần Minh Mẫn, CMC, LM. Raymond Nguyễn Châu Diên, CMC, Thầy Tôma Trường, CMC và các Thây.

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    khiettam@cox-internet.com